Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KONFERENCE O VYUŽÍVÁNÍ TABLETŮ A ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC VE VÝUCE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Konference o využívání tabletů a elektronických učebnic ve výuce

26. listopadu 2014 proběhla na naší škole konference o využívání tabletů a elektronických učebnic ve výuce.

Naše gymnázium ji pořádalo ve spolupráci s firmou iSTYLE CZ a nakladatelstvím Fraus. Záštitu nad jednáním převzali pan Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje a pan Rudolf Salvetr, starosta Klatov.

Společně s našimi pedagogy se zúčastnila řada učitelů a ředitelů základních škol našeho regionu. Zohledňovaly se zkušenosti s dosavadního využívání tabletů na naší škole (letos už 5 tříd), ale i na Gymnáziu Dačice či ZŠ Bolešiny. Představena byla i Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 schválená před několika dny vládou ČR. Nakonec se účastníci konference mohli zúčastnit ukázek využití tabletů v různých předmětech (M, F, Aj, ZSV, D, Z) přímo ve třídách.

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech znovu potvrdilo, že hodlá využívat moderní technologie ve výuce ve prospěch svých studentů a poskytnout jim tak vzdělání na úrovni 21. století.

V úvodu pozdravil účastníky konference starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr a předseda Školské rady gymnázia MUDr. Miloš Chroust, na závěr zhodnotil přínos využití moderních technologií ředitel Krajského inspektorátu ČŠI ing. Pavel Honzík.