Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDY Z PROGRAMOVÁNÍ A SOUTĚŽE - ÚSPĚCHY VE ŠK. ROCE 2013/2014

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Olympiády z programování a soutěže - úspěchy ve šk. roce 2013/2014

Podobně jako v předchozích letech i ve školním roce 2013/2014 studenti klatovského gymnázia výborně bodovali v olympiádách a soutěžích z programování.

Nižší gymnázium

Příjmení

Jméno

Třída

Název soutěže a umístění

Region

Umístění

Šíma

Petr

KB

Soutěž mládeže v programování

Okres

1

Andrlík

Jiří

KB

Soutěž mládeže v programování

Okres

5

Holá

Tereza

KB

Soutěž mládeže v programování

Okres

6

Šíma

Petr

KB

Soutěž mládeže v programování

Kraj

3


Vyšší gymnázium

Příjmení

Jméno

Třída

Název soutěže a umístění

Region

Umístění

Převrátil

Michal

QB

Soutěž mládeže v programování

Kraj

1

Lejnar

Jan

OkB

Soutěž mládeže v programování

Kraj

4

Skála

Václav

3.B

Soutěž mládeže v programování

Kraj

5

Převrátil

Michal

QB

Soutěž mládeže v programování

ČR

20

Převrátil

Michal

QB

PilsProg

ČR

6

Lejnar

Jan

OkB

PilsProg

ČR

9

Soukup

Jan

SpA

MO-P

Kraj

2

Lejnar

Jan

OkB

MO-P

Kraj

3

Převrátil

Michal

QB

MO-P

Kraj

5

Soukup

Jan

SpA

MO-P

ČR

17

Gratulujeme…