Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VOLNÁ MÍSTA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Volná místa

Gymnázium v Klatovech hledá auditora/auditorku na 0,1 úvazku pro interní audit zejména ekonomické agendy.
 
Gymnázium v Klatovech přijme od 1. 9. 2015 aprobované vyučující chemie, informatiky, matematiky, biologie.

Přihlášky se stručným životopisem zašlete mailem na jslegl@klatovynet.cz do konce března 2015.