Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKT EDISON - STÁŽISTÉ Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA NA NAŠEM GYMNÁZIU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projekt Edison - stážisté z různých koutů světa na našem gymnáziu

Druhý únorový týden bude pro studenty naší školy osvěžením. V rámci projektu Edison ve spolupráci s plzeňskou AIESEC navštíví klatovské gymnázium osm studentů - stážistů z různých koutů světa. Představí svou zemi, její kulturu, historii, tradice, budou s našimi studenty diskutovat. Studenti si tak prověří své komunikační dovednosti v angličtině.

Letos se můžeme těšit na stážisty z Estonska, Kolumbie, Číny, Japonska, Taiwanu, Ukrajiny, Korey a Pákistánu.