Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIPRAVOVANÉ AKCE ŠKOLNÍHO KLUBU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Připravované akce školního klubu

Nepřehlédněte tyto akce:

Lyžování v rakouských Alpách - 17.-19.4, přihlášky u R. Ekerta

Plavání v Bad Füssingu - poslední víkend v březnu (bude upřesněno), přihlášky u M. Šléglové

Vodácké výlety - 5.-7. 6. a 19.-21.6., přihlášky u R. Salvetra