Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SETKÁNÍ S RYSEM

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Setkání s rysem

Dne 27.3. 2015 měli studenti primy a sekundy jedinečnou možnost setkat se s rysem ostrovidem. Tento rys je starý 9 měsíců a jmenuje se Blondýn.

Rysí mládě přivezl na gymnázium pan Marek, který navštěvuje školy s programem na podporu ochrany rysa ve volné přírodě. Bohužel zatím každý rok uhyne rys rukou pytláka.