Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0002

Doba trvání projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015

Naše škola se v září 2013 zapojila do projektu Plzeňského kraje Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK).

Z projektových prostředků byla zcela modernizována laboratoř biologie, kromě nových rozvodů a stolů zde přibyl i počítač a dataprojektor umožňující multimediální výuku.

  

Pro práci v laboratoři i v terénu byly pořízeny experimentální sondy na měření různých biologických, chemických a fyzikálních parametrů – tematicky jsou nyní rozděleny do 10 odvětví – např. dýchání člověka, srdečně cévní soustava člověka, analytická chemie či fyziologie rostlin.

  

Rovněž laboratoř fyziky prošla díky tomuto projektu řadou pozitivních změn. Jednou z nejvýznamnějších byla výměna elektrorozvaděče a rozvodů k žákovským stolům. Místnost byla též vybavena nejen učitelským počítačem s dataprojektorem, ale i třemi studentskými počítači, které umožňují okamžité zpracování naměřených dat.

    o

Výuka v této laboratoři je nyní názornější také díky zakoupeným žákovským experimentálním soupravám, které umožňují rozvíjet studentské znalosti v oborech mechanika, elektřina, magnetismus, elektromagnetismus, radioaktivita a dalších.

  

V uvedených učebnách probíhá běžná výuka hodin a seminářů studentů našeho gymnázia, což představuje zhruba 30 hodin výuky týdně. Nadto byly díky projektu založeny a nyní jsou realizovány volnočasové aktivity pro studenty gymnázia. Jmenovitě jde o biologický kroužek, chovatelský kroužek, kroužek aplikovaná matematika a experimentální fyzika. Kromě práce v laboratoři se žáci dostanou i do terénu v okolí školy či na atraktivní lokality v ČR v rámci exkurzí (např. návštěva geologických lokalit Plzeňska).

Výše uvedené učebny a vybavení je též využíváno žáky šesti partnerských základních škol (klatovské: ZŠ Čapkova, Masarykova ZŠ, ZŠ Plánická a ZŠ Tolstého, mimoklatovské: ZŠ Janovice a ZŠ Švihov) kteří sem pravidelně zavítají v rámci povinné výuky či v rámci volnočasové aktivity. Výuka probíhá v laboratoři fyziky i biologie vždy během úterního dopoledne v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Zájemci mohou též navštívit kroužky mladý biolog a fyzika v pokusech, které probíhají vždy jednou měsíčně během středečního odpoledne.

   

Díky tomuto projektu jsou pro naše studenty a žáky partnerských základních škol vytvořeny vhodné, moderní a inspirativní výukové prostory s řadou sofistikovaného vybavení, což přispívá k obohacení výuky, rozvoji dovedností při práci s moderními technologiemi, rozšíření obzorů v oblasti biologie a fyziky a také k motivaci a zájmu o další studium přírodovědných oborů.