Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KURZ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY, HER A POBYTU V PŘÍRODĚ, ZDRAVÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Kurz zdravotní tělesné výchovy, her a pobytu v přírodě, zdravého způsobu života a péče o zdraví

KURZ ZHZP
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY, HER A POBYTU V PŘÍRODĚ, ZDRAVÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
URČENÝ PRO STUDENTY TERCIÍ A KVART A PRO STUDENTY SE SPORTOVNÍM OMEZENÍM, NEDOSTATKEM MOŽNOSTÍ SPORTOVAT, NADVÁHOU A OSLABENÍM A,B

Kurz v prostředí čisté přírody Přimdy s plaveckým výcvikem, zdravotní tělesnou výchovou, turistikou, pobytem a hrami v přírodě doplněný besedami o zdravém životním stylu a výživě.

Hlavní náplní kurzu je plavecký výcvik, zdravotní tělesná výchova, turistika, pobyt a hry v přírodě, která by byla doplněna teoretickou částí besed o zdravém životním stylu a výživě, neboť toto téma zapadá do koncepce kurzu a je žádoucí dle RVP kapitola Člověk a zdraví.

Přepokládané cena je do 3 500,- Kč. Kdy by cena zahrnovala ubytování, stravu 5x denně, každodenní plavecký výcvik, 2x denně hodinu zdravotní tělesné výchovy, turistické výlety po okolí a zmíněné besedy v souladu s RVP.

Podobnosti