Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKT: VYBAVENÍ PRO POSÍLENÍ PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projekt: Vybavení pro posílení přírodovědně technického vzdělávání

CZ.1.14/2.4.00/34.03174 – Vybavení pro posílení přírodovědně technického vzdělávání na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Nár. Mučedníků 347

Název projektu:

Vybavení pro posílení přírodovědně technického vzdělávání

číslo projektu:

CZ.1.14/2.4.00/34.03174

Datum podpisu smlouvy:

29. 1. 2015

Předpokládaný datum ukončení:

Celkový plánované výdaje projektu:

19. 8. 2015

2 498 735 Kč

Dotace na projekt, který naší škole umožnil nákup moderních pomůcek pro výuku, byla získána z 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad, z oblasti podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.

Cílem projektu byl nákup pomůcek pro výuku fyziky, informatiky, chemie a biologie, které na škole nebyly nebo již dosluhovaly.

Pro výuku fyziky získala škola novou experimentální úlohu pro vzdálenou laboratoř a měřící systém Vernier, který umožňuje měření s podporou PC nebo s moderními přenosnými datalogery. Dále byla zakoupena souprava pro demonstrování elektromagnetického vlnění a také soupravy pro experimenty z optiky.

Úpravou stávajícího kabinetu vznikla ve škole nová místnost pro moderní analytické metody měření, do níž byla zakoupena řada přístrojů, např. spektrofotometr, digitální analytické a technické váhy, Abbeho refraktometr, polarimetr, chlorkolorimetr, laboratorní pec a centrifuga. Současně byla vyměněna řada dosluhujících pomůcek moderním typem, např. destilační přístroj či vývěva.

Projekt také škole umožnil nákup tabletů, které budou využívány pro zkvalitnění výuky díky rychlému přístupu k aktuálním informacím na internetu. Pro fyziku je výhodou i jejich spojení s měřícím systémem Vernier, a také to, že studenti díky tomu mohou naměřená data zpracovávat i mimo budovu školy.