Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘÁTELSKÉ STYKY S GYMNÁZIEM V BAVORSKÉM VIECHTACHU

Cesta: Titulní stránka > Partneři a sponzoři > Přeshraniční spolupráce
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přátelské styky s Gymnáziem v bavorském Viechtachu

Od roku 1990 udržujeme přátelské styky s Gymnáziem v bavorském Viechtachu. Každý rok se jedna z našich tříd zúčastňuje dvou jednodenních výměnných akcí pořádaných ve spolupráci s jednou vybranou třídou z Viechtachu. Bohužel se nedaří získat možnost delší výměny spojené s pobytem žáků v rodinách.

Učitelské sbory obou škol podnikají každoročně vzájemné setkání, žáci společně připravili česko-německé vydání studentského časopisu, navštívili jsme divadelní představení nastudované gymnazisty z Viechtachu.