Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Logická olympiáda

Blahopřejeme našim studentů, kteří postoupili do krajského kola Logické olympiády.

Jsou to:  Ondřej Nováček PA, Jakub Kilslinger TA, Matěj Holý SXA, Tereza Kislingerová SpA, Lenka Majerová 3.B.

Budeme jim držet palce.
 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ