Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GYMNÁZIUM KLATOVY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLOU V PROGRAMU TALENT

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gymnázium Klatovy nejúspěšnější školou v programu Talent

Gymnázium Klatovy bylo za uplynulý školní rok nejúspěšnější ze škol Plzeňského kraje v programu Talent.

Ocenění za reprezentaci Plzeňského kraje v celostátních kolech i mezinárodních kolech dovednostních olympiád a předmětových soutěží převzali ve středu 11. listopadu 2015 z rukou hejtmana Václava Šlajse žáci škol v Plzeňském kraji. Oceňování žáků se zúčastnili také náměstek hejtmana Jiří Struček a radní Jaroslav Šobr.

Ocenění žáci v předmětových olympiádách získali v soutěžích pro své školy finanční prostředky z programu Talent 2015.

Talent 2015 je dotačním programem Plzeňského kraje, který má za cíl podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky. Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. - 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2014/2015, se rozdělilo 270 tisíc korun. 

Škola obdržela tento šek na nákup pomůcek a vybavení:

 

Bývalý student gymnázia Jan Soukup přebírá děkovný list od představitelů Plzeňského kraje:

 

Kompletní tisková zpráva