Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYUČUJÍCÍ NĚMECKÉHO JAZYKA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vyučující německého jazyka

Naši vyučující němčiny jsou plně kvalifikovaní a zkušení učitelé, zapálení pro němčinu.

 Mgr. Olga Byrtusová

Mgr. Zdeňka Boučková

Mgr. Kateřina Farkačová

Mgr. Daniel Kadlec

Mgr. Ivana Ostrovská

Mgr. Alena Písaříková

Mgr. Rudolf Salvetr

Mgr. Michaela Šléglová
ved. komise Nj

Mgr. Václav Vogeltanz