Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDY Z PROGRAMOVÁNÍ - ÚSPĚCHY VE ŠK. ROCE 2014/2015

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Olympiády z programování - úspěchy ve šk. roce 2014/2015

Podobně jako v předchozích letech i ve školním roce 2014/2015 studenti klatovského gymnázia výborně bodovali v olympiádách a soutěžích z programování.

Nižší gymnázium

Jméno

Příjmení

Třída

Název soutěže a umístění

Region

Umístění

Karel

Patlejch

KB

Soutěž mládeže v programování

Kraj

1

Tereza

Jílková

KA

Soutěž mládeže v programování

Kraj

2

Klára

Bílá

KA

Soutěž mládeže v programování

Kraj

3

Zbyněk

Šetlík

KA

Soutěž mládeže v programování

Kraj

4

Tomáš

Hrdina

KB

Soutěž mládeže v programování

Kraj

5

Karel

Patlejch

KB

Soutěž mládeže v programování

ČR

5

Tereza

Jílková

KA

Soutěž mládeže v programování

ČR

8

Klára

Bílá

KA

Soutěž mládeže v programování

ČR

13

Vyšší gymnázium

Jméno

Příjmení

Třída

Název soutěže a umístění

Reg.

Umístění

Michal

Převrátil

SxB

Soutěž mládeže v programování

Kraj

1

Karim Abu

Nofal

OkA

Soutěž mládeže v programování

Kraj

3

Jiří

Jarošík

SpB

Soutěž mládeže v programování

Kraj

4

Stanislav

Němec

SpB

Soutěž mládeže v programování

Kraj

6

Převrátil

Michal

SxB

Soutěž mládeže v programování

ČR

15

Jan

Soukup

OkA

MO-P

Kraj

2

Michal

Převrátil

SxB

MO-P

Kraj

3

Jan

Soukup

OkA

MO-P

ČR

4


Gratulujeme…


Michal Převrátil


Tereza Jílková, Klára Bílá, Zbyněk Šetlík


Karel Patlejch, Tomáš Hrdina