Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : AKTUÁLNÍ TERMÍNY SOČ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Aktuální termíny SOČ

1. Elektronická přihláška do 28. 2. února 2018


2. Školní kolo: 6. 3. 2018 (S29) GY KT
- odevzdat práce SOČ do 28. 2. 2018

3. Okresní kolo: 19. 3. 2018 (S29)GY KT
- odevzdat práce SOČ do 8. 3. 2018


4. Krajské kolo: 25. 4. 2018 GY L. Pika, Plzeň

5. Celostátní kolo: 15. -17. 6. 2018 Olomouc
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ