Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : AKTUÁLNÍ TERMÍNY SOČ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Aktuální termíny SOČ

Elektronická přihláška otevřena od 1. 1. 2023

Školní kolo 21. 3. 2023 (S29)

odevzdat práce SOČ do 14. 3. 2023

Krajské kolo 10. 5. 2023 GY L. Pika, Plzeň

nahrát práce s přihláškou do 10. 4. 2023

Celostátní kolo 16. - 18. 6. 2023 Plzeň