Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA ČESKÉ LINGVISTICKÉ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky školního kola České lingvistické olympiády

 Letošního školního kola České lingvistické olympiády se zúčastnilo 48 studentů vyššího gymnázia. Umístění:

1. místo  Marie Jana Matějková  SpA

2. místo Rostislav Maxa

3. místo Michal Převrátil 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem účastníkům za velkou snahu. Podle pravidel soutěže do regionálního kola, které se koná v Praze, postupuje Marie Jana Matějková. Budeme držet palce.