Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYUČUJÍCÍ INFORMATIKY A PROGRAMOVÁNÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vyučující informatiky a programování

Mgr. Karel Dvořák
Mgr. Pavel Hladký, předseda předmětové komise
Ing. Jaroslav Kadlec
Mgr. Jaroslava Marešovská
RNDr. Miroslav Panoš, Ph.D.
RNDr. Václav Skřivan
Mgr. František Vrzal