Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE B

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školní kolo matematické olympiády kategorie B

Školního kola olympiády se v kategorii B účastnila trojice žáků z tříd víceletého gymnázia.

Z těchto žáků postoupili do krajského kola: Klára Cihlářová ze sexty B a Matěj Holý ze sexty A.

Oběma postupujícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.