Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : 01_SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE A CHEMIE

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Chemie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

01_Seminář a cvičení z biologie a chemie

Chemická část je zaměřena zejména na práci v laboratoři. Studenti se procvičí v sestavování a používání aparatur k oddělování směsí (např. při destilaci s vodní parou), vyzkouší si stanovení teploty tání kapilární metodou a rozdělování směsi fotosyntetických barviv chromatografií na tenké vrstvě, seznámí se se základy kvalitativní analýzy (důkaz kationtů a aniontů). V semináři se také procvičuje a rozšiřuje látka 1. a 2. ročníku (vyčíslování chem. rovnic, názvosloví a výpočty). Při exkurzi se studenti na vlastní kůži seznámí s technologií čištění odpadních vod.

Hodinová dotace : dvě hodiny týdně (střídají se témata biologická a chemická).