Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH STUDENTŮ GYMNÁZIA V TECHNICKÉ OLYMPIÁDĚ 2015/16

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch studentů gymnázia v Technické olympiádě 2015/16

Dne 18. února 2016 proběhla v prostorách Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni za účasti hejtmana Václava Šlajse prezentace prací a slavnostní předání cen vítězům 3. ročníku soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje“. V letošním roce se do kolektivní soutěže, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, přihlásilo 14 středních škol s celkovým počtem 114 žáků se 39 soutěžními pracemi. Jako ceny obdržely vybrané týmy tablety a finanční poukazy v hodnotě od 1 000 do 5 000 korun.

Týmy a práce studentů Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy


Celkové ocenění za úspěšnou reprezentaci školy převzal z rukou hejtmana i ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl.

Za naši školu se soutěže zúčastnily 3 týmy. Ve značné konkurenci se naše týmy dokázaly prosadit a všechny se tak dostaly do skupiny oceněných prací. Účastníci prvních dvou níže uvedených týmů získali po poukázce na 5000 Kč, v případě třetího týmu to byla poukázka na 3000 Kč.

„V technice je v současné době velká síla a proto je velice důležité podporovat mladé lidi, aby se právě tomuto oboru věnovali. Proto vítáme a podporujeme takové soutěže jako Technická olympiáda,“ uvedl hejtman Václav Šlajs při slavnostním předávání cen.

Soutěžního klání se naši studenti utkali s následujícími projekty a ve složení týmů:

Zatěžovací charakteristika zdroje – fyzikální experiment řízený přes internet
Lukáš Holeček, Martin Jílek a Petr Trnka

Kontrola vymezeného území pomocí dronu
Michal Převrátil, Petr Šíma a Vít Hránek

Maticový displej
Adam Krátký, Matěj Holý, Ondřej Šot a Karel Patlejch

Technická olympiáda Plzeňského kraje

Technická olympiáda Plzeňského kraje je kolektivní soutěž, kde soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci z jedné střední školy v řešení tematických okruhů technických problémů. Soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy, Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, rovněž poskytuje možnost využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů.

Práci musí vytvořit skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultace jsou povoleny z pedagogického sboru dané školy a ze ZČU. Své výsledky soutěžní týmy prezentují před odbornou porotou. Témata jsou vypisována Západočeskou univerzitou.


 

 

 

Další fotografie z akce naleznete v naší fotogalerii zde…

Text: M. Panoš
Foto: V. Skřivan