Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEBOR ŠKOL VE STOLNÍM TENISU

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přebor škol ve stolním tenisu


                                                       

Dne 14.10.2015 proběhl v Klatovech přebor škol ve stolním tenisu. Družstvo hochů ve složení Netrval Jan, Onder Robert, Idlbek Marek, Holý Jakub se umístili na prvním místě a postoupili do krajského kola. Družstvo dívek ve složení Kantová Natálie, Kotěšovcová Adéla, Čížková Jitka, Eliška Prokopová obsadilo rovněž první místo a postoupilo do krajského kola, kde se obě družstva umístila na pátém místě.