Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CO SI MYSLÍ NOVÍ STUDENTI

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Co si myslí noví studenti
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Co si myslí noví studenti

Jak zvládli přechod ze základní školy na gymnázium?
Jak hodnotíte přechod na středoškolskou formu výuky?
Co vás překvapilo na gymnáziu?
Co myslíte, že by se dalo zlepšit?
Splňuje gymnázium Tvá očekávání? Jak se Ti tady líbí?
V čem je to tady jiné než na základní škole?
Chtěl by ses vrátit na základní školu?
Splňuje gymnázium Tvá očekávání? Jak se Ti tady líbí?
V čem je to tady jiné než na základní škole?
Chtěl by ses vrátit na základní školu?