Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘECHOD NA KOMPLEXNÍ MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKU

Cesta: Titulní stránka > Projekty
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přechod na komplexní multimediální výuku

Škola realizuje od prosince 2011 projekt Přechod na komplexní multimediální výuku, který je financován z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem je mj. vytvoření rozsáhlé databáze výukových materiálů ve všech předmětech a vybudování dalších multimediálních učeben.

Základní údaje a cíle projektu
Seznam klíčových aktivit
Kde naléznete výukové materiály...
Fungující infocentrum v prostorách knihovny bylo rozšířeno a inovováno o dva počítače, na kterých jsou dostupné rozšířené informace o projektu a informace o Evropské unii.
Většinou pedagogů jsou cíle projektu pozitivně přijímány a také žáci vítají evidentní zlepšení názornosti výuky. Také o využití multimediálních učeben ze strany pedagogů je značný zájem. Věříme, že realizovaný projekt přispěje k dalšímu posunu úrovně výuky na našem gymnáziu.
Vaše připomínky, dotazy, náměty k projektu nám můžete elektronicky zasílat pomocí následujícího formuláře.