Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKT - PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Cesta: Titulní stránka > Projekty
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projekt - podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0002

Doba trvání projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015

Naše škola se od září 2013 zapojila do projektu Plzeňského kraje Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK).

Jeho cílem je modernizace laboratoře biologie a vybavení laboratoře biologie a fyziky moderními výukovými pomůckami, se kterými budou pracovat v rámci povinné výuky nejen studenti našeho gymnázia, ale i žáci partnerských základních škol. Výukové pomůcky budou též využity při volnočasových aktivitách, které jsou v rámci projektu plánovány pro žáky naší školy i partnerských škol základních.

Popis projektu na stránkách Plzeňského kraje zde.

Rozpis do května 2015
Přihláška ve formátu DOC - MS Word
Naše škola se v září 2013 zapojila do projektu Plzeňského kraje Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK).