Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KROUŽEK NĚMČINY PRO ZAČÁTEČNÍKY - ŽÁKY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Kroužek němčiny pro začátečníky - žáky nižšího gymnázia

Zejména pro žáky primy a sekundy - zájemce o němčinu pro začátečníky je určen kroužek Nj, který se bude konat ve středu 13:30 - 14:30 v učebně S19 pod vedením lektorky Mgr. Lenky Lužné.

Organizátory kroužky, který se koná v rámci nového projektu Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu a z něhož je také hrazen, je Goethe-Zentrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn.
Program / náplň výuky, učební materiály / pracovní listy jakož i proškolenou lektorku poskytují organizátoři.

Kroužek v rozsahu 27 šedesátiminutových lekcí je pro děti zdarma.

Další zájemci vítáni.Další informace 1

Další informace 2