Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SCIENCEFEL ACADEMY 2019

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

ScienceFEL Academy 2019

ScienceFEL Academy 2019

V týdnu od 4. do 8. listopadu se naši studenti zúčastnili prvního ročníku "ScienceFEL Academy" pořádanou fakultou elektrotechnickou Západočeské univerzity. Cílem této akce si bylo vyzkoušet práci na vysokoškolských projektech.

Náš tým pracoval týden pod vedením Ing. Františka Macha, Ph.D. na katedře teoretické elektroniky, kde měl za úkol vymyslet způsob jakým pomocí mikrorobotů skládat elektrické obvody. Pro pohyb minirobotů používali studenti projekt "Insect Play" vyvinutý na ZČU (viz video níže).

Naši studenti byli s prací na ZČU spokojeni a budou proto na projektu i nadále pracovat.

Prezentaci naší práce naleznete zde.

Marek Seltenhofer