Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SPORTOVNÍ KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Sportovní kurz zdravého životního stylu

  V říjnu  pořádá naše škola sportovní kurz pro studenty kvart a tercií.  Obsahovou náplň tvoří sportovní hry, cvičení pro zdraví, pobyt a hry v přírodě.

Účastníci prožijí sportovní týden v prostředí čisté přírody v podhůří Šumavy. Kurz je doplněn besedami o zdravém životním stylu a výživě.

Program je přístupný i studentům se sportovním omezením, nedostatkem možností sportovat či s zdravotním  oslabením.  


O sportovním kurzu podrobněji

Informace a přihláška ke kurzu v říjnu 2019 

Posudek o zdravotní způsobilosti

Prohlášení o bezinfekčnosti

Řád sportovního kurzu

 

Fotografie z předchozích kurzů si můžete prohlédnout v naší fotogalerii... 

Videoklip z podzimního kurzu 2017 

  


                                                                                                                                                                                                                                                                        Stránku připravil Roman Sedláček